Pašreizējās darba tirgus tendences liecina, ka atrast kvalificētus darbiniekus kļūst arvien sarežģītāk un dārgāk, līdz ar to visā pasaulē uzņēmumi meklē alternatīvus un gudrus risinājumus, lai ikdienas pakalpojumi un darbi tāpat tiktu saņemti un paveikti kvalitatīvi, laikā un par izdevīgu cenu.

Līdz ar digitalizāciju darba tirgus piedzīvojis būtiskas pārmaiņas. Ēra, kurā darbinieki uzticīgi ar visiem spēkiem turējās pie viena darba devēja daudzus gadus (vai pat desmitgades), šķiet, izgaisusi un palikusi pagātnē, jo mainījušies gan darbinieku, gan darba devēju uzskati, kā arī prasības vienam pret otru.

Izmaiņu nav bijis jau gadiem

Beidzamo 20 gadu laikā pieaugošās konkurences un tirgus nepastāvības dēļ darba devēji saskārušies ar pieaugošu izmaksu spiedienu. Šie un arī citi iemesli liek darba devējiem restrukturizēt arī savus darbaspēka resursus, lai saglabātu vai atgūtu nepieciešamo konkurētspēju, elastību un finanšu resursu efektīvu izmantošanu. Tāpat arī darbinieku uztvere un prasības pret darba devēju mainījušās digitalizācijas, tehnoloģiju attīstības, kā arī pastāvošās darba tirgus elastības tendences ietekmē.