Jo aktīvāka kļūst biznesa vide, jo vairāk aktualizējas jautājumi par labu darbinieku piesaisti un noturēšanu. Situācija darba tirgū beidzamajā laikā ir krasi mainījusies, izveidojušies jauni paradumi, taču darbinieku nozīme ikviena uzņēmuma darbībā joprojām ir milzīga. Kā strādāt tālāk? Kā noturēt labos darbiniekus? Kādas tendences šajā jomā vērojamas pasaulē?

Darbinieki vienmēr ir novērtējuši darba un privātās dzīves līdzsvaru un elastīgumu, bet pandēmijas ietekmē elastīgs darba laiks dažos uzņēmumos no fantastikas kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu un izdevīgu gan darbiniekiem, gan darba devējiem. Šobrīd vairāki uzņēmumi ir patiesi apņēmušies piedāvāt elastību darba laikā, tie nav tukši solījumi vai nākamās piecgades plāni.

Vairāk nekā skaidrs, ka uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt un saglabāt talantīgus darbiniekus, tas ir vitāli nepieciešams, lai virzītos uz priekšu. Ir jāizprot savu darbinieku galvenās prioritātes un gudri jārīkojas, lai šīs prioritātes apmierinātu, neaizmirstot, ka ikviena uzņēmuma pamatuzdevums ir sasniegt biznesa mērķus. Lai vai kā – personāls ir visvērtīgākais kapitāls jebkuram uzņēmumam.