Ikviens labs darba devējs vēlas, lai viņa darbinieki justos novērtēti, jo zina, ka tam būs tieša ietekme uz darba rezultātu. Vairot darbinieku labsajūtu var dažādos veidos, un viens no instrumentiem ir konkurētspējīgs atalgojums.

Darbinieku algu proporcija pret pārējo organizācijas budžetu atkarīga no katras nozares. Piemēram, vairumtirdzniecībā lielāko budžeta daļu veido preču vērtība, to pirkšanas un pārdošanas apjoms, savukārt atalgojuma daļa ir ļoti maza, kamēr medicīnā darbinieku algas sasniedz pat 70% no organizācijas budžeta. Viena ideālā varianta nav, un katra organizācija meklē piemērotāko modeli. Taču galvenie principi, kā palielināt darbinieku algas, nepalielinot kopējo budžetu, visiem ir līdzīgi.

Kādās situācijās jāpalielina algas?

Nepieciešamību palielināt algas nosaka divi galvenie faktori. Pirmkārt, tirgus inflācija – pieaugot dzīves dārdzībai, ar iepriekšējo algu darbinieki vairs nevar nodrošināt līdzīgu dzīves kvalitāti. Ja darba devējs inflācijai neseko, visticamāk, cilvēki agri vai vēlu meklēs citu darbavietu, kur var nopelnīt vairāk. Otrkārt, periodiski mainās tirgū pieprasītās kompetences un pieprasītākajās nozarēs pieaug arī atalgojums, īpaši, ja atbilstošu speciālistu ir maz un cīņa par darbiniekiem – sīva. Jo lielāka konkurence valda kādā profesijā, jo svarīgāks darba devējam ir pats darbinieks, nevis tas, cik maza vai liela alga šim cilvēkam būs jāmaksā.