Nav sliktu cilvēku – ir personības, kuru iezīmes neatbilst amatam, uzņēmuma kultūrai, vērtībām vai kolektīvam. Piemēram, ja darbinieks ir introverts, kam patīk tehniskas lietas, viņš klientu konsultanta amatā drīz vien izdegs. Tāpēc ir svarīgi atlasi balstīt uz personības iezīmēm, izveidojot atbilstošu profilu, kas atlasi padara precīzu un ātru.

Ja cilvēka personība mainās līdz ar gadiem, tad kompetences iespējams celt mēnešos. Kad ir šāda neatbilstība, labākā gadījumā darbinieks ir neapmierināts un izjūt stresu, sliktākajā gadījumā – traucē kolektīva darbu. Tomēr ir arī cilvēki ar personības iezīmēm, kas neatbilst lielākai daļai darba kolektīvu, samazinot komandas sniegumu un pat radot nopietnus riskus.

Pamatojoties uz savos pētījumos iegūtajiem datiem (ap 400 uzņēmumos), atklāju, ka iespējams izveidot un raksturot bīstamo darbinieku tipus, ko ir grūti atpazīt atlases procesā. Pētījumos izmantotas emocionālā intelekta (palīdz izprast personību) un psiholoģiskā klimata (saistīts ar komandas produktivitāti) aptaujas, kā arī padziļinātas intervijas. Rezultātā noteicu četrus darbinieku tipus, ko aplūkošu turpinājumā.