Raugoties no vadības skatu punkta, dažkārt pat vienu nedēļu veci dati par uzņēmuma finanšu stāvokli jau ir novecojuši, jo biznesa lēmumi par turpmāko darbību ir jāpieņem, ņemot vērā faktisko situāciju gan pašā uzņēmumā, gan arī ekonomikā kopumā. Tāpēc jautājums par aktuālo datu izmantošanu uzņēmumu finanšu pārvaldībā ik dienas kļūst jo svarīgāks. Kādi ir risinājumi, žurnālā "iFinanses" skaidro "Briox" vadītāja Ilona Strode.

Vēl aizvien lielā daļā uzņēmumu ierastais mēneša finanšu un vadības atskaišu sagatavošanas periods ir sākot no pārskata mēnesim sekojošā mēneša 5. datuma līdz pat 20.–22. datumam vai pat ilgāk. Šī laika nobīde pārsvarā ir saistīta gan ar informācijas saņemšanu un apkopošanu no sadarbības partneriem par notikušajiem darījumiem, gan ar grāmatvedības uzskaites procesiem un informācijas apmaiņu starp nodaļām uzņēmumā, kā arī dažādām uzņēmumā izmantotajām sistēmām.

Ilgais atskaišu sagatavošanas periods uzņēmuma vadībai nesniedz aktuālo informāciju par pārdošanas apjomiem, izmaksu apmēru un struktūru, kā arī īstermiņa naudas plūsmu. Līdz ar to uzņēmuma vadība nespēj proaktīvi pielāgoties, ja mainās ekonomiskā situācija kopumā vai izmaiņas skar konkrētu uzņēmuma realizēto projektu, tāpēc vadībai ir būtiski saņemt aktuālos jeb reālā laika datus.

Kas ir reālā laika dati?

Pretēji datiem, kas balstīti uz vēsturisko atskaišu sistēmu, kad informācija tiek apkopota un sagatavota par iepriekšējiem periodiem, reālā laika dati piedāvā iespēju redzēt un analizēt finanšu informāciju bez laika nobīdes. Tas nozīmē, ka uzņēmuma atbildīgie darbinieki jebkurā diennakts laikā, kā arī atrodoties jebkurā vietā, var pieslēgties uzņēmuma biznesa pārvaldības sistēmai un redzēt konkrētā brīža aktuālos datus.

Kas ir nepieciešams, lai pārietu no vēsturiskās finanšu informācijas sistēmas uz reālā laika finanšu informāciju?

Primāri, lai uzņēmumā būtu iespējams izveidot piekļuvi reālā laika finanšu informācijai, ir jāpāriet no ierīcēs instalētām programmām un sistēmām uz mākoņdatētu sistēmu izmantošanu. Mākoņdatētās sistēmas ļauj uzņēmuma darbiniekiem pieslēgties, ievadīt datus un apstiprināt darījumus no jebkuras vietas, jebkurā laikā, kad vien tas ir nepieciešams, ja ir pieejams interneta pieslēgums. Tāpat lielākā daļa mākoņdatēto sistēmu ļauj strādāt no jebkuras ierīces – mobilā telefona, planšetes un/vai datora. Mākoņdatētās sistēmas sniedz mūsdienās tik nepieciešamo mobilitāti gan darbiniekiem, gan uzņēmuma vadītājiem un īpašniekiem.