Zemāka cena bieži vien piesaista klientus. Kā pareizi norādīt izpārdošanas cenas? Kā veikt cenu samazināšanu un organizēt akcijas? Tas viss tiek skaidrots Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīnijās "Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā".

Organizējot cenu samazināšanu – atlaižu kampaņas un preču izpārdošanas, ievērojami šādi principi:

 • paziņojumi par cenas samazinājumu ir patiesi, skaidri saprotami un nav maldinoši, kā arī ir skaidri saprotams piedāvājums (cenas atlaide, pazeminātas cenas kampaņa, preču izpārdošana un tamlīdzīgi);
 • ir jābūt skaidrai informācijai par cenu pirms un pēc atlaides piemērošanas;
 • ir norādīts piedāvājuma par cenas samazinājumu spēkā esamības termiņš (no kura datuma līdz kuram datumam piedāvājums ir spēkā), izņemot pastāvīgiem piedāvājumiem noteiktām (ierobežotām) pircēju kategorijām vai atkārtotiem, regulāriem un ilgstošiem piedāvājumiem;
 • ir skaidri saprotama piedāvājuma par cenas samazinājumu darbības vieta un adresātu loks (ja adresēta ierobežotam personu lokam);
 • iespējams identificēt tirgotāju, ja tas nav skaidrs no paziņojuma konteksta vai tā izvietošanas vietas.

Vispārināti piedāvājumā par cenas samazinājumu ievērojami šādi principi:

 • cenas samazinājuma spēkā esamības termiņam nevajadzētu būt ilgākam par vienu mēnesi;
 • piedāvājumi par cenas samazinājumu netiek pārāk bieži organizēti – laika posmam starp piedāvājumiem par cenas samazinājumu jābūt pietiekami ilgam, lai nemaldinātu patērētājus par piedāvājuma izdevīgumu;
 • precēm, kuras ātri bojājas un kurām drīz beigsies derīguma termiņš, piedāvājumi par cenas samazinājumu var tikt organizēti biežāk;
 • piedāvājuma par cenas samazinājumu termiņa pagarināšana nav pieļaujama, izņemot izpārdošanu.

Sākotnējā un atlaides cena precēm 

Paziņojumus par cenas samazinājumu iedala vispārīgos paziņojumos un skaitliskos paziņojumos. 

Piemēri vispārīgam paziņojumam: 

 • veikalā "X" izdevīgas cenas;
 • zemas cenas sezonas precēm;
 • iepazīšanās cena.

Piemēri skaitliskiem paziņojumiem:

 • 20% atlaide;
 • preces cena 10 eiro tikai šodien, vakar 20 eiro.

Skaitliskos paziņojumos ir jānorāda informācija par sākotnējo cenu  un  atlaides cenu (cena pēc pazemināšanas).