Uzņēmējiem ir dažādas iespējas iesaistīties likumdošanas procesā, piemēram, iespējams pašiem vai ar biedrību un sabiedrisko organizāciju palīdzību iesniegumu veidā izteikt savu viedokli un piedāvāt ieteikumus iestādēm, tostarp arī Ministru kabinetam un Saeimai, par dažādiem likumprojektiem un iespējamām nepieciešamām izmaiņām normatīvajos aktos. Tāpat uzņēmēji var piedalīties arī likumprojekta izstrādes publiskajā apspriešanā. Kā to darīt, žurnālā "iTiesības" skaidro juriste Stella Kaprāne.