Lasītājs jautā: Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ir trīs dalībnieki, visiem ir vienāds daļu skaits. Viens no dalībniekiem grib izstāties un pārdot savas daļas pārējiem. Tiks sagatavots daļu pārdošanas līgums, un sabiedrība turpinās darboties. Kā aprēķināt dalībniekam izmaksājamo daļu? Iespējams, ka izmaksājamās daļas ietvaros tiks nodots pamatlīdzeklis. Sabiedrība ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Kā būtu jānoformē dalībniekam izmaksājamā summa? Kādi nodokļi būs jāmaksā sabiedrībai, bet kādi dalībniekam, kurš izstājas?

Pēc jautājuma būtības šis ir darījums starp fiziskām personām, tādēļ tālāk tas tiks analizēts kā fizisko personu darījums.

Kapitāla daļu pārdošana uzskatāma par kapitāla pieaugumu likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9panta 2.daļas 1.punkta izpratnē, kas nosaka, ka kapitāla aktīvi ir akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti.

Nodoklis jāmaksā, ja rodas peļņa

Jautājums – vai persona, kuras izstājas no sabiedrības un pārdod savas kapitāla daļas, gūst ienākumu, par ko maksājams nodoklis?