Lai uzsāktu ziepju, vannas bumbu, ķermeņa losjonu vai citu kosmētikas līdzekļu ražošanu, jāsaprot kosmētikas līdzekļu ražotāja pienākumi. Skaidrojam!

Kas ir ražotājs?

Kosmētikas līdzekļu ražotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas:

  • ražo kādu kosmētikas līdzekli;
  • liek kosmētikas līdzekli izveidot vai ražot un tirgo to ar savu vārdu vai preču zīmi.

Ražotājs ir atbildīgā persona, kas nodrošina katra tirgū laistā kosmētikas līdzekļa atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru par atbildīgo personu var iecelt arī citu Eiropas Savienībā (ES) reģistrētu personu, kura rakstveidā piekrīt pilnvarojumam. Normatīvajos aktos nav paredzētas atkāpes vai atšķirīgas prasības atkarībā no ražošanas apjoma, tādēļ tās vienmēr jāievēro visiem kosmētikas līdzekļu ražotājiem.

Kosmētikas regula

Latvijā ražotu kosmētikas līdzekli var laist tirgū jebkurā ES dalībvalstī, ja tas atbilst regulā 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem noteiktajām prasībām, kas ir vienotas visā ES. Lai ražotu kosmētikas līdzekļus un tos darītu pieejamus izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Latvijas tirgū, Veselības inspekcijas (VI) atļauja nav nepieciešama. VI veic tirgū laisto kosmētikas līdzekļu uzraudzību un kontrolē to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Regulas prasības attiecas tikai uz kosmētikas līdzekļiem. Saskaņā ar definīciju kosmētikas līdzeklis ir jebkura viela vai maisījums, kas paredzēts saskarei ar cilvēka ķermeņa ārējām daļām (epidermu, apmatojumu, nagiem, lūpām, ārējiem dzimumorgāniem) vai zobiem, mutes dobuma gļotādu, lai tos tikai vai galvenokārt tīrītu, smaržinātu, mainītu to izskatu, aizsargātu, uzturētu labā stāvoklī vai uzlabotu aromātu.