Kuram no valdes locekļiem ir jāparaksta gada pārskats, ja valde sastāv no trīs valdes locekļiem? Vai valdes priekšsēdētājam arī ir jābūt pilnvarojumam? Žurnālā "iTiesības" skaidrojumu sniegusi Modrīte Johansone, SIA "JOHANSONE UN PARTNERI" valdes locekle, zvērināta revidente.