Uzņēmumā lēmumi tiek pieņemti ik dienu – tie var attiekties uz kādu saimniecisko procesu vai biznesa darījumu, tāpat arī uz kāda darbinieka darba izpildi vai finanšu plāniem. Kurus lēmumus drīkst pieņemt tikai dalībnieki, un kuros gadījumos tie jāpieņem dalībnieku sapulcē?

Saskaņā ar Komerclikumu (KL) par uzņēmuma dalībnieku tiek uzskatīta persona, kas ir ierakstīta dalībnieku vai akcionāru reģistrā, tas var būt arī uzņēmuma dibinātājs, kas iegūst dalībnieka statusu, kad uzņēmums tiek reģistrēts komercreģistrā.

Dalībnieks ir persona, kam pieder uzņēmuma pamatkapitāla daļas, un tāpēc tieši dalībnieks ir tā persona, kas pieņem svarīgus lēmumus attiecībā uz uzņēmuma turpmāko darbību, tā apmēru, formu un sastāvu. KL ir noteikta virkne jautājumu, kurus lemt var tikai un vienīgi dalībnieki, pieņemot attiecīgu lēmumu, kas tiek reģistrēts komercreģistrā. Jāatzīst, ka dalībnieki var pieņemt iekšējos lēmumus, kas netiek reģistrēti publiski, taču dalībnieku sapulce šādos gadījumos ir rīkojama.