Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam apsaimniekošanas maksa ir izdevumi, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldi. Ko mājas īpašnieks drīkst un ko nedrīkst iekļaut apsaimniekošanas maksā? Kādiem mērķiem pārvaldnieks drīkst izlietot izveidoto uzkrājumu?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kuros normatīvajos aktos ir noteikti pārvaldīšanas izdevumi un kādi tie var būt
  • Kas tiek uzskatīts par obligātajiem, bet kas – par papildu uzturēšanas izdevumiem
  • Kādiem mērķiem pārvaldnieks var veidot uzkrājumus un kādiem – to izlietot, kā pieņem lēmumu par uzkrājumu izlietojumu
  • Kā tiesa ir lēmusi par uzkrājuma izlietojumu kādā Senāta izskatītajā lietā