Lasītājs jautā: Vai drīkst rīkot kartinga sacensības uz upju vai ezeru ledus, ja ūdenstilpne neatrodas dabas lieguma zonā? Vai ūdenstilpņu izmantošanas tiesības nosaka likums vai pašvaldību izdotie ūdenstilpņu lietošanas noteikumi?