Eiropas Savienības institūcijas no 2021.gada strādā pie jaunas direktīvas izstrādes un saskaņošanas, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principu par vienādu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādi vērtīgu darbu.

Priekšlikums direktīvas pieņemšanai tika iesniegts izskatīšanai 2021.gada 4.martā.

Kāpēc nepieciešama direktīva?

Direktīvas mērķis ir nodrošināt un ar konkrētiem mehānismiem veicināt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm. Turklāt direktīvas projektā norādīts, ka tā mērķis ir darba devējiem noteikt pienākumu nodrošināt nepieciešamos risinājumus uzņēmumā, atskaitīties par paveikto un uzrādīt rezultātus vienlīdzīgas darba samaksas principa īstenošanai.