Lasītājs jautā: Uzņēmums (sabiedrība ar ierobežotu atbildību), kurš nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, vēlas paplašināt iespējas baudīt viņu gatavoto ēdienu. Tiek izskatīta iespēja pievienoties "Wolt" vai "Bolt Food" platformai. Vai tirdzniecība šajās platformās jāreģistrē kā struktūrvienība? Vai tad, ja uzņēmums plāno izmantot abu platformu pakalpojumus, ir jāreģistrē divas struktūrvienības?

Personai ir pienākums reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā struktūrvienību tādu tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, ar kuras starpniecību persona veic vai plāno veikt saimniecisko darbību, tas ir, patstāvīgu darbību par atlīdzību (piemēram, tīmekļa vietnē par atlīdzību veic preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu) 10 dienu laikā no lēmuma par tās izveidošanu.

Struktūrvienības definīcija sniegta likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 24.punktā, nosakot ne tikai to, ka tās atrašanās vieta ir teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, bet arī to, ka par struktūrvienību uzskata tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, kurā izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības un pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, pasūtījumu vai norēķinu sistēmas, vai kurā, veicot cita veida saimniecisko darbību, tiek gūti ieņēmumi.

Ņemot vērā minēto, elektroniskā struktūrvienība jāreģistrē, ja saimnieciskā darbība notiek tīmekļvietnē, mobilajā lietotnē vai interneta platformā, kurā klients var pasūtīt preci vai pakalpojumu un/vai par to samaksāt.