Rūpējoties par zemeslodi un vidi, saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem – klimata pārmaiņas, piesārņojums un resursu izsīkums –, tāpēc aizvien biežāk pirkuma izdarīšanas brīdī pircējs vēlas dot savu artavu situācijas uzlabošanai, izvēloties videi draudzīgus produktus. Vai vienmēr var ticēt uz produktiem uzdrukātajiem apgalvojumiem par draudzīgumu videi? Kas patiešām ir videi draudzīgs produkts?

Lai risinātu klimata pārmaiņu ietekmi, Eiropas Savienība (ES) ir apņēmusies panākt klimata neitralitāti līdz 2050.gadam. Šī mērķa sasniegšanai ir izstrādāts Eiropas zaļais kurss, kas ir stratēģija ar mērķi pārveidot ES ekonomiku, lai tā būtu ilgtspējīga un konkurētspējīga, samazinot emisijas vismaz par 55% līdz 2030.gadam.

Eiropas zaļais kurss nav tikai skaists dokuments bez jebkāda seguma, bet gan juridiski saistoša ES apņemšanās veikt darbības dažādās jomās, lai sasniegtu nospraustos mērķus un panāktu klimatneitralitāti. Mērķu sasniegšanai ES ietvaros tiek meklēti risinājumi un pieņemts regulējums, kas attiecas uz energoefektivitāti, transportlīdzekļiem un pāreju uz videi draudzīgākiem pārvietošanās līdzekļiem, ēku atjaunošanu, videi draudzīgāku ražošanas procesu un citām jomām.

Šobrīd Eiropas zaļā kursa ietvaros un arī ārpus tā daudz tiek runāts par dažādiem ilgtspējas aspektiem. Ilgtspēja jau ir kļuvusi par apzinīgāko uzņēmumu ikdienu, gan izstrādājot ilgtspējas stratēģijas, gan ziņojot par sasniegtajiem ilgtspējas mērķiem. Vienlaikus ir arī tādi uzņēmumi, kas izmanto šo situāciju, reklamējot sevi, savus produktus un pakalpojumus kā “zaļus”, videi draudzīgus vai ilgtspējīgus, jo tas var radīt priekšrocības tirgū.

Kas ir videi draudzīgs produkts?

Mūsdienās zaļmaldināšanas rezultātā ražotāji un pārdevēji, vēloties palielināt pārdošanas apjomus, nekautrējas saviem produktiem vai pakalpojumiem piešķirt dažādus apzīmējumus un norādes – videi draudzīgs, ekoloģisks, ilgtspējīgs un tā tālāk. Šādas rīcības rezultātā bieži rodas pārpratums, vai videi draudzīgs produkts ir tas pats, kas ekoloģisks produkts, un vai vispār šādi apzīmējumi ir patiesi.

Mēģinot vienkāršiem vārdiem noformulēt, kas ir videi draudzīgs produkts, parasti to apraksta kā produktu, kas radīts, ņemot vērā ietekmi uz vidi. Videi draudzīgi produkti tiek ražoti, piemēram, izmantojot ilgtspējīgas izejvielas, to ražošanas un lietošanas laikā tiek samazināts kaitīgo izmešu un atkritumu daudzums, kā arī var būt citi aspekti, kas konkrētu produktu padara videi draudzīgāku salīdzinājumā ar citiem produktiem. Arī ekoloģisks produkts var būt tāds, kas radīts, piemēram, no videi draudzīgā veidā audzētiem lauksaimniecības produktiem. Tādējādi šobrīd īsti nav nozīmes, vai produkts tiek dēvēts par videi draudzīgu, ekoloģisku vai tam tiek piešķirts cits apzīmējums, svarīgi, lai produktu tā dēvē tikai gadījumos, kad tas patiešām ir radīts veidā, kas salīdzinājumā ar citiem produktiem, ir videi draudzīgāks.