Daudzas ikdienišķas darbības, ko agrāk veicām klātienē, patērējot tam daudz vairāk laika, šobrīd varam veikt attālināti un daudz parocīgāk. Valsts un pašvaldību iestādes ar mērķi atvieglot ikdienu un padarīt pakalpojumus pieejamus ikvienam nodrošinājušas, ka šobrīd iedzīvotāji un uzņēmumi ar valsts un pašvaldību iestādēm var sazināties ērti, ātri, droši un vienuviet – e-adreses sistēmā. No nākamā gada uzņēmumiem oficiālā e-adrese būs jāizmanto obligāti.

Raksta līdzautors: Kaspars Oļševskis, SIA "ZAB Ellex Kļaviņš", zvērināta advokāta palīgs

Kas ir e-adrese?

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir saziņas veids un informācijas apmaiņas kanāls. Tā pieejama visiem no 2019.gada 2.janvāra. Tās izveides galvenais mērķis bija radīt deklarētajai dzīvesvietai līdzvērtīgu adresi elektroniskā veidā, lai privātpersonu saziņa ar valsti varētu notikt vienviet. Tātad var uzskatīt, ka e-adrese ir digitālā pastkastīte saziņai starp valsts pārvaldi un privātpersonu, t.i., gan iedzīvotājiem, gan juridiskām personām. Šobrīd privātpersonām e-adreses izmantošana ir brīvprātīga, bet valsts un pašvaldību iestādēm – obligāta. Juridiskām personām (komersantiem u.c. tiesību subjektiem, kas reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, tostarp biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, politiskajām partijām, reliģiskajām organizācijām u.c.), tās izmantošana būs obligāta no 2023.gada 1.janvāra.

Vai tā ir droša?

E-adrese ieviesta, jo valsts pārvalde nevar elektroniski uzrunāt fizisku personu, ja vien nav fiksējusi tās e-pasta adresi. Atšķirībā no saziņas, izmantojot vienkāršu e-pastu, e-adreses lielākā priekšrocība ir drošība. Lietojot e-adresi, iespējams apstrādāt ierobežotas pieejamības informāciju un personas datus, tostarp sensitīvos datus. Tā nodrošina iespēju pusēm nodrošināt saziņu identificēti, proti, saņēmējs var būt pilnībā pārliecināts par sūtītāja identitāti (atšķirībā no parastā e-pasta). E-adrese garantē, ka personas dati ir droši aizsargāti. E-pasta gadījumā tas tā nav, un sarakste var nokļūt publiskā telpā.

E-adrese neaizstāj e-pasta adresi. To var pielīdzināt internetbankas risinājumam, t.i., tā ir sistēma, kur vienuviet glabājas visi mums svarīgie dokumenti un dati, bet atšķirībā no parastas e-pasta adreses, lai piekļūtu šim kontam, nepieciešams drošs apstiprinājums, ko internetbankas gadījumā nodrošina ar "Smart ID" sistēmas palīdzību vai kodu kalkulatoriem, bet e-adreses gadījumā – izmantojot elektroniskā jeb e-paraksta iespējas.

__________________________________________________________________________

E-adreses kontā nosūtītos un saņemtos dokumentus uzglabā piecus gadus

__________________________________________________________________________

Aplūkojot sistēmas drošības aspektus, kā liels pluss jānorāda fakts, ka e-adreses kontā (portālā Latvija.lv) nosūtītos un saņemtos dokumentus uzglabā piecus gadus, kas ļauj viegli un pārskatāmi jebkurā laikā piekļūt nepieciešamajam.

Kādi ir ieguvumi?

E-adreses būtiskākie ieguvumi ir ātrums, pieejamība un iespēja nodrošināt visa veida saziņu ar valsti elektroniski vienuviet. Izveidojot e-adresi, lietotājs tajā no valsts un pašvaldību iestādēm saņem visas ziņas, ko agrāk nosūtīja pa pastu uz norādīto deklarēto adresi.

E-adreses ieviešana un izmantošana ikdienā nodrošina ne tikai ērtu piekļuvi dokumentiem, bet arī ļauj atteikties no papīra formāta dokumentu izmantošanas un vēstuļu sūtīšanas, tādējādi iespējams taupīt ne tikai materiālos, bet arī laika un finanšu resursus. Tāpat elektroniski nosūtītie dokumenti e-adresē nevar nozust vai nesasniegt adresātu, kā tas dažkārt notiek ar vēstulēm, ko sūta papīra formātā.

Papildus jānorāda, ka e-adreses izmantošana ir ērta, jo saziņa ar visām valsts un pašvaldību iestādēm notiek vienotā sistēmā. Ja persona pievienojusies e-adreses sistēmai un reģistrējusi savu e-pasta adresi, valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums turpmāk visus dokumentus sūtīt tikai uz e-adresi.

Kas vēl uzlabojams?

E-adreses izmantošana nemaina dokumenta noformēšanas prasības. Ja konkrētajā gadījumā nepieciešams dokuments ar parakstu, tad, arī izmantojot e-adresi, dokuments jāparaksta elektroniski. Lai gan e-adreses sistēma veidota tā, lai piekļuve un darbošanās tajā būtu ērta un pieejama ikvienam, tomēr kā trūkums, mūsuprāt, jānorāda tas, ka vismaz pagaidām nav izstrādāta opcija e-adresei piekļūt, izmantojot internetbanku.

__________________________________________________________________________

Ja konkrētajā gadījumā nepieciešams dokuments ar parakstu, tad, arī izmantojot e-adresi, dokuments jāparaksta elektroniski

__________________________________________________________________________

E-adresei iespējams piekļūt Latvija.lv sistēmā, kam šobrīd ikviens var pieslēgties, izmantojot ne tikai e-parakstu, bet arī internetbankas ("Smart ID") opciju. Jau šobrīd, pieslēdzoties portālam Latvija.lv ar internetbankas piekļuvi, ikvienam iespējams valsts un pašvaldību iestādēm nosūtīt dažādus iesniegumus, pārskatus un dokumentus. Tā kā e-adreses sistēmā nosūtītie un saņemtie dokumenti tāpat glabājas portāla Latvija.lv sistēmā, tad, nodrošinot iespēju arī e-adreses sistēmai pieslēgties ne tikai ar e-parakstu, bet arī internetbanku, manuprāt, veicinātu lielāku interesi par tās izmantošanu ikdienas saziņā ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Kurš var pieteikties?

E-adresei var pieteikties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas sasniedzis 14 gadu vecumu. E-adresi iespējams izveidot un lietot bez maksas, un jebkurš var brīvprātīgi izvēlēties, kad un vai to reģistrēt. Jebkurā brīdī pēc e-adreses izveides no tās var arī atteikties. Šādā gadījumā saziņai valsts un pašvaldību iestādes atkal izmanto iedzīvotāja deklarēto dzīvesvietas adresi.