Valsts ieņēmumu dienests (VID) savā metodiskajā materiālā “Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā” skaidro, kāda ir nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtība un termiņi, kas jāievēro.

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un no kā tas sastāv
  • Kad nodokļu maksātājs un tā struktūrvienība tiek uzskatīta par reģistrētu, kādos gadījumos VID var atteikt reģistrāciju
  • Kādas ziņas ierakstāmas nodokļu maksātāju reģistrā, kādā termiņā ierakstīšana jāveic
  • Kā nodokļu maksātājs tiek izslēgts no reģistra, cik ātri tas notiek