Kādas ir jaunās elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanas priekšrocības, kādi nodokļu administrācijas lēmumi tiek publiskoti un ko īsti nozīmē automātiskās sodīšanas princips – par to intervijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores vietniece, Nodokļu pārvaldes direktore Dace Pelēkā.

Kādas ir galvenās izmaiņas nodokļu administrēšanā 2022. gadā?

Jau pērn tika uzsāktas dažādas jaunas aktivitātes, tādējādi gan veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, gan arī padarot nodokļu administrēšanas jautājumus vienkāršāk risināmus uzņēmējiem. Šogad turpināsim pilnveidot pērn labi iesākto, lai šie mehānismi pilnvērtīgi funkcionētu. Savukārt, runājot par novitātēm, jāmin, ka šogad sāks darboties automātiskās sodīšanas princips tiem, kas nebūs iesnieguši savas nodokļu deklarācijas, – tas būtiski atvieglos birokrātisko slogu. Tāpat turpināsies darbs ar nodokļu maksātāju labprātīgas saistību izpildes nodrošināšanu – te runa ir par nodokļu maksātāju reitingu sistēmas attīstību.

Minējāt, ka šāgada novitāte ir automātiskās sodīšanas principa ieviešana nodokļu deklarāciju neiesniedzējiem. Ko īsti šis mehānisms paredz?

Faktiski tā ir fotoradara principa iedzīvināšana gadījumos, kad uzņēmējs laikus neiesniedz vai arī vispār neiesniedz nodokļu deklarācijas. Par to savlaicīgu neiesniegšanu tiek piemērots sods, kas noteikts likumā “Par nodokļiem un nodevām”, un soda sankcijas piemēro atkarībā no tā, cik dienu tiek kavēta nodokļu deklarācijas iesniegšana. Jāteic, ka iepriekšējos gados nodokļu maksātāju disciplīna šajā jomā diemžēl ir bijusi visnotaļ slikta. Rezultātā VID resurss, lai visus nodokļu deklarāciju neiesniedzējus sauktu pie atbildības, nav bijis tik liels, lai aptvertu visu reālo lauku. Piemēram, 2021. gadā par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu pie administratīvās atbildības tika saukti tikai 1,74% no visiem pārkāpumu izdarītājiem jeb pieņemti 3128 lēmumi. Kaut arī normatīvajos aktos ir noteikta šī administratīvā atbildība, patiesībā šī sodu politika pārkāpumu izdarītājiem līdz šim ir bijusi izdevīga, jo VID vienkārši nepietiek resursu, lai visus pārkāpējus sodītu un veiktu audzinošo darbu šajā jomā.

Jau pirms pāris gadiem nācām klajā ar iniciatīvu izmaiņām normatīvajos aktos – likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī "Administratīvās atbildības likumā" –, lai iedarbinātu tā dēvēto fotoradara principu, paredzot, ka brīdī, kad VID informācijas sistēmās tiek fiksēts, ka uzņēmējs kavē nodokļu deklarācijas iesniegšanu, sods tiek piemērots automātiski un atkarībā no tā, cik dienu ir šis kavējums.