Līdz šim kriptoaktīvu pakalpojumu joma netika regulēta – vienīgās prasības, ko likumdevējs bija noteicis, attiecās uz virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzējiem. Regula 2023/1114 par kriptoaktīvu tirgiem (Jaunais kriptoaktīvu regulējums) ieviesta, lai mazinātu riskus, kas skar kriptoaktīvu turētājus, ierobežotu kriptoaktīvu ļaunprātīgu izmantošanu, finanšu noziedzību, kā arī piemērotu patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus kriptoaktīviem un to pakalpojumiem. Regula uzliek pienākumus arī uzņēmumiem, nosakot, kad un kā tiem būs jāsaņem atļauja, kura būs pārraugošā nozares iestāde un kādas organizatoriskās un darbības prasības tiem tiks piemērotas.

Daļa kriptoaktīvu, proti, tie, kas kvalificējās kā finanšu instrumenti, jau bija pakļauti regulējumam, kas izrietēja no Finanšu instrumentu tirgus likuma. Bet turpmāk finanšu tirgus pakalpojumu sniedzēji – kredītiestādes, brokeru sabiedrības, fondu pārvaldnieki u.c. –, kuri vēlēsies darboties MiCA (Regulation on crypto-assets markets – MiCA) regulētajā jomā, tiks ietekmēti. Regula noteiks, kādas prasības būs jāpilda personām, kuras iesaistītas kriptoaktīvu emitēšanā, publiskā piedāvāšanā un pielaišanā tirdzniecībai, vai tiem, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar kriptoaktīviem. Jaunā regula pilnībā stāsies spēkā ar 2024.gada 30.decembri un daļēji pat ātrāk – ar 2024.gada 30.jūniju, tāpēc kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir vēl pietiekami daudz laika, lai pielāgotos noteikumiem.

“Kontrole aptvers plašāku ar kriptoaktīviem saistīto loku. Arī citiem kriptoaktīviem tiks pieprasīts, ka to emitents gatavo “balto grāmatu”, kas būs attiecīgā kriptoaktīva apraksts. “Balto grāmatu” pirms tās publicēšanas nebūs jāapstiprina pie pārraugošās iestādes – Latvijas Bankas (LB) –, tās forma un saturs vēl nav zināms. Tehniskie standarti vēl ir izstrādes stadijā, bet secināms, ka “baltās grāmatas” saturs un prasības ir aizgūtas pēc analoģijas no finanšu instrumentiem piemērojamām prasībām, taču faktiskais regulējums jeb prasības varētu būt salīdzinoši “vieglākas”. Līdzīgi varētu būt ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem – tiem piemērojamās prasības izstrādātas pēc analoģijas ar finanšu tirgus pakalpojumu sniedzējiem piemērojamām prasībām, bet šķiet, ka tās arī būs “vieglākas” nekā citiem finanšu tirgus dalībniekiem,” uzsver SIA “WALLESS zvērinātu advokātu birojs” asociētais partneris, zvērināts advokāts Valters Diure.