Iespējams, vēl pirms dažiem gadiem jēdziens “ilgtspēja” šķita tikai skaļš vārds bez īsta seguma. Šobrīd ir skaidrs, ka tas attiecas uz ikvienu uzņēmumu neatkarīgi no jomas, kurā tas darbojas. Ilgtspējas attīstības ieviešana darbībā joprojām ir izaicinājums ikvienam uzņēmumam. Kamēr daļa uzņēmumu vēl mēģina tikt uz ilgtspējas ceļa, citiem jau ir skaidra stratēģija un virzības plāns.