Uzņēmēji arvien biežāk aizdomājas par to, cik ļoti viena uzņēmuma pastāvēšana ir saistīta ar tās sadarbības partneru spēju pildīt saistības pret konkrēto uzņēmumu un kā rīkoties situācijās, kad partneris to vairs nespēj. Lai gan iepriekšējās globālās finanšu krīzes sniegtā mācība ir devusi pietiekamu uzņēmējdarbības uzraudzības un parādu atgūšanas instrumentu klāstu, neviens uzņēmējs nav pasargāts no parādu atgūšanas pieredzes. Zvērinātu advokātu biroja "TGS Baltic" jurists, zvērināta advokāta palīgs Viesturs Vitovskis ieskicē dažādus rīcības modeļus un mehānismus, kā uzņēmējiem rīkoties, ja darījumu partneris tomēr nonācis finansiālās grūtībās vai palicis parādā.