Līdz ar patērētāju pieprasījumu, Eiropas Savienības (ES) uzstādījumiem, kā arī augošo konkurenci par resursiem arvien vairāk uzņēmumu sāk pārdomāt savus iekšējos procesus un meklē iespējas, kā samazināt savu ietekmi uz vidi. Tiek mainīts kopējais skatījums uz ilgtspēju, tāpēc nepieciešams kāds, kas vada šīs pārmaiņas uzņēmumā un veic stratēģiskus lēmumus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Tāpēc rodas jautājums – vai uzņēmumam nepieciešams ilgtspējas vadītājs?

Kas ietekmē uzņēmumus pievērsties ilgtspējai

Vairāki uzņēmumi jau uzsākuši stratēģiskas pārmaiņas ilgtspējas virzienā, taču ilgtermiņā šīs prakses pārņems arvien vairāk organizāciju. Jāsaredz vairāki ārējie faktori, kas liek uzņēmumiem sākt plānot mērķētas pārmaiņas ilgtspējas virzienā:

  • pieaug konkurence par finanšu, cilvēku un ražošanas resursiem. Klimata pārmaiņu un dažādu globālo faktoru ietekmē mazinās dažādu izejmateriālu pieejamība un arī izmaksas;
  • pieaugošas prasības no finanšu institūcijām – domājot par finanšu piesaisti, jāpievērš uzmanība energoefektīviem vai inovatīviem risinājumiem, jo tieši atbildīgu risinājumu ieviešanai ir pieejami vairāk dažādu atbalsta mehānismu. Šobrīd finanšu sektoru “mudina” pārliecināties, cik atbildīgiem klientiem pienākas finansējums. Ilgtspējas aspekti tiek ņemti vērā, izstrādājot prasības lielajiem uzņēmumiem;
  • pieaug darbinieku prasības pret uzņēmumiem – kvalificētu, veselu darbinieku trūkums dažādās nozarēs liek uzņēmumiem pārdomāt savu personāla politiku un orientēties uz dažādām praksēm, lai būtu sociāli atbildīgi. Arī jaunās paaudzes pieprasījums pret darba devēju ir daudz jaudīgāks – darbinieki vēlas strādāt atbildīgos un ilgtspējīgos uzņēmumos;
  • pieaugošas klientu prasības – B2B segmentā jāievēro piegādes ķēžu prasības, kas bieži vien ir balstītas ilgtspējas un korporatīvas sociālās atbildības vērtībās. Tikmēr B2C segmentā pieaug galapatērētāja pieprasījums pēc labākiem produktiem – ja vēlamies piedalīties, jāspēj sniegt praktiskas atbildes uz partneru aktuālajiem jautājumiem.