Mākslīgais intelekts arvien pārliecinošāk ienāk dažādu jomu uzņēmumu darbībā. Tā spējas un ietekme uz nākotni tiek slavēta, bet jaušamas arī zināmas bažas. Tas rada nepieciešamību neprognozējamo “zvēru” savaldīt ar likuma spēku. Jau kādu laiku top pasaulē pirmais visaptverošais Mākslīgā intelekta likums, savukārt jūnija vidū Eiropas Parlaments uzsācis sarunas ar ES dalībvalstīm par likuma galīgo redakciju. Kamēr regulējums vēl top, vairāku nozaru pārstāvji ar šo inovāciju ik dienu saskaras savā darbā, novērtējot gan tā pozitīvos un negatīvos aspektus, gan arī bīstamos punktus, kur to prasās savaldīt.