Papīrs ir viens no senākajiem informācijas nesējiem pasaulē. Līdzās elektroniskajiem konkurentiem tas savas funkcijas pilda arī mūsdienās. Lai gan jau pārdesmit gadus papīra formāta preses izdevumi tiek dēvēti par izmirstošu poligrāfijas jomu, tie joprojām tiek ražoti, pirkti un lasīti.

Uz stabiliem pamatiem būvēta nozare

Vēsturiskajā literatūrā poligrāfija tiek minēta kā viena no vecākajām nozarēm Latvijā, un tās saknes aizstiepjas līdz pat 16.gadsimta beigām, kad Rīgā tika dibināta pirmā tipogrāfija – privāts uzņēmums, kas piederēja Nikolasam Mollīnam (Nicolaus Mollyn). 19.gadsimta vidū nozare jau darbojās konkurences apstākļos. Straujāku attīstību tā piedzīvoja 20.gadsimta sākumā, kad Latvijā bija jau apmēram 300 poligrāfijas uzņēmumu.

Šobrīd Latvijā darbojas 374 poligrāfijas uzņēmumi. 2020.gadā kopējais poligrāfijas nozares saražotais apjoms sasniedza 242 milj. vērtību – 5% no kopējā Latvijas apstrādes rūpniecības apjoma.

Kopš 1991.gada, kad Latvijas poligrāfijas nozare sāka strauju attīstību, tā sāka darboties arī eksporta tirgos. Arī šobrīd liela daļa poligrāfijas uzņēmumu saražotās produkcijas tiek eksportēti, piemēram, 2020.gadā eksports sasniedza gandrīz 80% no saražotās produkcijas.

Tādi produkti kā grāmatas un žurnāli pārsvarā nonāk Skandināvijas un Rietumeiropas valstīs. Tiek eksportēti arī produkti ar augstu pievienoto vērtību – mākslas grāmatas, ilustrētie žurnāli, ceļveži un citi. Eksporta tirgus lielā mērā ir atkarīgs no ekonomiskās situācijas pasaulē kopumā. Kā zināms, pēdējos gados pasaules ekonomika spēcīgi šūpota vairākkārt, ietekmējot ikvienas nozares attīstību. “Šobrīd vairāk vai mazāk nozares tirgus ir nostabilizējies. Šķiet, šogad gan kritums varētu būt 15-23%. Tās gan ir manas prognozes, vērojot situāciju, kas notiek apkārt. Kritums ir gan avīžu un žurnālu, gan grāmatu ražošanā. Vērtējot poligrāfijas nozari kopumā, jāņem vērā, ka poligrāfija jau nav tikai druka uz papīra, bet arī uz metāla, tekstila. Šajā ziņā mums ir divi jauni uzņēmumi, kas ienākuši tirgū, – “Printful” un “Printify”. Veiksmes stāsti, kuriem ir gan apgrozījums, gan tirgus,” par situāciju nozarē stāsta Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas un SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” valdes priekšsēdētājs Visvaldis Trokša.