Arvien pieaugošā inflācija un straujais energoresursu sadārdzinājums ne vienam vien Latvijas iedzīvotājam jau šobrīd ir radījis grūtības apmaksāt ikmēneša rēķinus. Tiek lēsts, ka, tuvojoties ziemas sezonai, kas draud ar rekordlieliem rēķiniem par siltumu un elektroenerģiju, šādu iedzīvotāju skaits turpinās pieaugt. Kādas sekas var būt neapmaksātiem rēķiniem un kā rīkoties, ja finanšu trūkuma dēļ rēķinus nevar apmaksāt?

2022.gada 11.augustā Saeima apstiprināja terminētu atbalsta pasākumu ieviešanu laika posmā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim, lai daļēji kompensētu pieaugošās energoresursu izmaksas un mazinātu inflācijas pieauguma ietekmi uz mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, tādējādi mazinot potenciālo negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, cenu un izmaksu pieaugumu, īpaši ziemas mēnešos, kas neizbēgami skars katru mājsaimniecību un arī komersantus.

Atbalsta pasākumi

Proti, grozījumos Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā paredzēti atbalsta pasākumi mājsaimniecībām, sedzot iedzīvotājiem daļu energoresursu cenu pieauguma un gaidāmajā apkures sezonā nodrošinot atbalsta pasākumus no valsts budžeta līdzekļiem centrālajai apkurei, dabasgāzei, koksnes granulām, briketēm, malkai un apkurē izmantotajai elektrībai.

Savukārt 2022.gada 30.augustā Saeima ir apstiprinājusi citus grozījumus šajā likumā, paredzot no šā gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim atbalsta pasākumus juridiskām personām, kompensējot elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksu pilnā apmērā, t.i., maksu par pieslēguma nodrošināšanu, maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, maksu par atļauto slodzi vai maksu par pārvades jaudas uzturēšanu, kā arī maksu par elektroenerģijas piegādi vai elektroenerģijas pārvadīšanu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Atbalsta pasākumi neattieksies arī uz juridiskajām personām, kam piemērotas sankcijas (gan nacionālās, gan starptautiskās). Jāpiebilst, ka plānotie atbalsta pasākumi nav attiecināmi uz valsts un pašvaldību iestādēm un juridiskajām personām, kurām piemērots mājsaimniecību tarifu (piemēram, namu apsaimniekotājiem).