Investīciju vide un globālā finanšu tirgus kapitāla plūsmas dzīvo roku rokā ar izmaiņām pasaulē, tāpēc ik gadu ir vērts aplūkot, kā mainījušās ieguldījumu tendences un kuras nozares kļuvušas pievilcīgākas investīciju veikšanai.

Tā kā joprojām turpinās strauja tehnoloģiju attīstība un klimata mērķu sasniegšana kļūst arvien aktuālāka, investīcijas mākslīgā intelekta (MI), zaļās enerģijas, kiberdrošības, viedo pilsētu un biotehnoloģiju attīstībā uzskata par ļoti perspektīvām.

Robotika un MI

Jau iepriekšējos gados šīs nozares ir ļoti strauji attīstījušās, taču tās nebūt nav sasniegušas visu savu attīstības potenciālu. Saskaņā ar Statista.com datiem 2015.gadā MK attīstībā ieguldīti 10,3 miljardi Amerikas Savienoto Valstu (ASV) dolāru, bet 2025.gadā tie varētu būt jau 158,4 miljardi ASV dolāru.

Lai celtu produktivitāti, cīnītos ar darbaspēka trūkumu, palielinātu klientu apmierinātību un samazinātu uzņēmuma izmaksas, procesu automatizācija un robotika kļūst arvien aktuālāka daudzās industrijās, tāpēc izpēte un jaunu produktu ieviešana notiks arī nākotnē. Šī iemesla dēļ investīcijas daudzsološos jaunuzņēmumos vai biznesos ar spēcīgu izaugsmes potenciālu, kas šādus risinājumu izstrādā, nākotnē var nest ievērojamu peļņu.