Saeima pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā un izstrādāti arī grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā. Tie paredz izmaiņas nevalstisko organizāciju darbības regulējumā. Analizējam, kādas izmaiņas paredzētas un kā tās ietekmēs nevalstisko organizāciju darbību.

Ko šobrīd varam uzskatīt par NVO?

Nevalstiskās organizācijas (NVO) parasti tiek dibinātas pēc personas vai grupas iniciatīvas, un tās darbojas sabiedrības (tādas kā “Latvijas Samariešu apvienība” (LSA)), konkrētu grupu (invalīdu biedrības) vai savu biedru interesēs (dzīvokļu īpašnieku biedrības). Pēc dibināšanas mērķa NVO iedala sabiedriskā vai biedru labuma organizācijās. Tām ir juridisks ietvars, kurā brīvprātīgi apvienojas aktīvi cilvēki, lai risinātu sabiedrības vajadzības. Privāti dibinātās organizācijas darbojas neatkarīgi no valsts institūcijām, kā arī to darbība nav vērsta uz peļņas gūšanu. NVO var darboties kādas sabiedrības grupas, visas sabiedrības, dzīvnieku, vides, kultūras, korupcijas apkarošanas un citu vajadzību un nepieciešamību interesēs, ko nenodrošina un nerisina valsts vai kāda cita institūcija. Ar to palīdzību iespējams panākt gan nelielas, gan plašas izmaiņas, arī tādas, kas būtiski ietekmē dažādu lēmumu pieņemšanu valstiskā līmenī.

Sabiedrības organizācijas eksistē tikpat ilgi, cik ilgi eksistē cilvēku sabiedrība, bet NVO aizsākumi meklējami 18.gadsimtā, un tās darbojas visā pasaulē. Tiek lēsts, ka šobrīd pasaulē darbojas aptuveni 10 milj. NVO, Latvijā reģistrētas vairāk nekā 30 tūkst. NVO, bet aktīvi darbojas 17 tūkst.

Lai gan NVO pamatmērķi ir vieni un tie paši, katrā valstī var būt atšķirīgi tiesiski noteiktie darbības veidi. Latvijā zināmas divu veidu NVO – biedrības un nodibinājumi. Biedrību un nodibinājumu likums nosaka, ka biedrība ir brīvprātīgu personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kuram nav peļņas gūšanas rakstura. Savukārt nodibinājums jeb fonds ir mantas kopums, kas nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai bez peļņas gūšanas rakstura. Biedrība un nodibinājums iegūst juridiskās personas statusu brīdī, kad tiek ierakstīts biedrību un nodibinājumu reģistrā.