Tehnoloģiju attīstības un pandēmijas radīto pārmaiņu ietekmē būtiski mainījies tas, kā raugāmies uz darbu kopumā, darba vietu un veidu, kā strādāt. Attālinātais darbs bija kļuvis par normu un daudzi izteica prognozes, ka darbs no mājām kļūs par paliekošu fenomenu. Bet kā tad notika? Un kāpēc strādāt birojā ir labi?

2023.gadā daudzviet pasaulē tomēr bija vērojama atgriešanās pie klātienes darba. Liela daļa uzņēmumu saglabājusi arī tā saukto hibrīddarba iespēju, nosakot konkrētu dienu skaitu nedēļā vai mēnesī, kad jāstrādā klātienē. Lai darbs klātienē nebūtu piespiedu risinājums, bet darbinieki ar prieku izmantotu iespēju strādāt šādā veidā, liela nozīme ir pārdomātai darba videi, jo birojs mūsdienās pilda aizvien vairāk funkciju. Tā ir vieta, kurā varam ne tikai strādāt, bet arī socializēties, mijiedarboties ar kolēģiem, īstenot veiksmīgas ideju un viedokļu apmaiņas.

Produktīva komunikācija

Pēc ilgstošā attālinātā darba perioda cilvēkiem ir svarīgi apzināties, ka savā darbā viņi nav vieni, ka kolēģi un komanda ir ne tikai datora ekrānā, bet arī ārpus tā, un birojam tajā ir ļoti svarīga loma. Mūsdienās galvenā biroja funkcija ir socializēšanās, vieta, kur sanākt kopā, lai pārrunātu gan darba, gan neformālos jautājumus, komunicētu un veidotu saikni ar kolēģiem – organizētu prāta vētras, apmainītos ar idejām un viedokļiem. Tā ir arī vieta, kur ar kolēģiem var ieturēt kopīgu maltīti.

Dažādu nozaru uzņēmumos komunikācija starp kolēģiem, viedokļu apmaiņa un kopīga risinājumu meklēšana ir būtiska atslēga, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Protams, sapulces, diskusijas un prāta vētras ir iespējams organizēt arī tiešsaistē, taču daudz produktīvāk, ja tās notiek klātienē vai vismaz hibrīdformātā. Nav noslēpums, ka, tiekoties klātienē, cilvēki nereti ir atvērtāki un pretimnākošāki, aktīvāk iesaistās komunikācijā – ir fokusēti uz to, kas attiecīgajā brīdī notiek. Pieslēdzoties attālināti, ne vienmēr vēlamies ieslēgt kameru, mazāk iesaistāmies diskusijās, ja vien jautājumu neuzdod konkrēti mums. Reizēm, pieslēdzoties sapulcēm attālināti, paralēli datora ekrānā tiek darīti pavisam citi darbi, kas ietekmē diskusijas kvalitāti.