Darbinieku savstarpējās attiecības reizēm var kalpot par iemeslu neturpināt darba attiecības uzņēmumā. Viens no veidiem, kā veidot piesaisti uzņēmumam, ir komandas saliedēšanās pasākumi. Tādēļ pašā vasaras sākumā jautājām uzņēmējiem, vai darbinieku saliedēšanās pasākumi joprojām ir modē, kā tie notiek viņu uzņēmumā, kāds ir labs pasākums un kā uzņēmumā plāno svinēt tuvojošos Jāņus.

Jēgpilns laiks kopā

“Komandu saliedēšanās pasākumi joprojām ir aktuāli un vērtīgi, īpaši laikā, kad hibrīddarbs ir mūsu ikdiena un klātienē visus kolēģus satiekam retāk. Iespējams, formāti laika gaitā ir mainījušies. Arvien vairāk organizācijās tiek veicināti arī darbinieku pašorganizēti notikumi, piešķirot konkrētu budžetu struktūrvienībām vai kopienām,” stāsta akciju sabiedrības “SEB banka” Personāla pārvaldes vadītāja Anita Segliņa.

Viņa arī norāda, ka “SEB bankā” notiek gan lielāki pasākumi visiem darbiniekiem, piemēram, “Gada balvas balle”, vasaras ieskandināšanas pasākums, gan arī mazāki pasākumi atsevišķām struktūrvienībām. “Uzņēmumā ir veselīga dzīvesveida kopiena “iDo”, kas organizē dažādas sporta un veselības aktivitātes visiem interesentiem, tādējādi veicinot arī kolēģu sadarbību starp dažādām struktūrām. Kopienā kolēģi darbojas pēc brīvprātības principa un saskaņā ar bankas piešķirto budžetu,” atklāj A. Segliņa.

“Tā kā esam starptautisks uzņēmums,” norāda “SEB bankas” pārstāve, “tad komandu saliedēšanās aktivitātes notiek arī starp Baltijas valstīm, piemēram, jau tradicionāli Lietuvā notiek vasaras sporta spēles Baltijas kolēģiem.”

__________________________________________________________________________

Labs pasākums ir tāds, kas ir atbilstošs konkrētai vajadzībai un ir veidots ar konkrētu mērķi un fokusu, paturot prātā, kas būs pasākuma auditorija, kas varētu būt saistošs un vērtīgs tieši pašiem dalībniekiem
__________________________________________________________________________

Personāla pārvaldes vadītāja arī atklāj – “kā vislielāko pievienoto vērtību darbinieki norāda iespēju būt kopā ar kolēģiem ārpus ierastās darba ikdienas, gūstot spilgtas, pozitīvas emocijas. Otra lieta, ko mūsu darbinieki novērtē, ir iespēja pavadīt vairāk laika kopā ar ģimenēm, tādēļ šogad vēl lielāku uzmanību veltām ģimenēm un bērnu iesaistei uzņēmuma aktivitātēs. Piemēram, mūsu “Goda ģimenēm” piedāvājām iespēju 1.maija svētkos kopīgi apmeklēt Rīgas Zooloģisko dārzu. Jau tradicionālo ielīgošanas jeb vasaras ieskandināšanas pasākumu šogad svinēsim kopā ar bērniem. No rīta būsim parūpējušies par jēgpilnām un interesantām aktivitātēm mūsu bērniem, savukārt pēcpusdienā notiks svētki pagalmā ar dziesmām, dejām un kopīgām aktivitātēm visiem kopā”.