Augsto energoresursu cenu un tādējādi arī lielās inflācijas ietekmē ķerties pie taupības pasākumiem ir spiesti ne tikai iedzīvotāji, bet arī uzņēmumi, mēģinot vienlaikus samazināt izdevumus, nezaudēt pasūtītājus, kā arī nesamazināt darba kvalitāti. Uz kā rēķina tiek ekonomēti līdzekļi, un kādas sekas tas var radīt?