Jau vairāk nekā gadu ilgstošā Covid-19 pandēmija, kam sekoja dažādi ierobežojumi, no kuriem daļa joprojām nav atcelti, nenovēršami ir radījusi stresainu situāciju tautsaimniecībā. Vienas nozares nīkuļo, otras – strauji attīstās, trešās – stagnē. Tas viss nevar neatstāt iespaidu uz diviem būtiskiem ekonomikas attīstību raksturojošiem rādītājiem – inflāciju un darbaspēka atalgojumu.