Dibinot uzņēmumu, īpašnieki izvērtē, kas viņu kompānijai būs vajadzīgs, bet kas – ne. Un allaž ir viena pozīcija, bez kuras nekad nav varēts iztikt un droši vien arī nevarēs, – grāmatvedība. Tāpēc katram uzņēmumam ir svarīgi, lai tam būtu labs grāmatvedis neatkarīgi no tā, kāda sadarbības forma tiek izvēlēta – ārpakalpojums vai arī pastāvīgā darbā pieņemts speciālists.

“No grāmatveža darba nereti ir atkarīgi uzņēmēja lēmumi, un, ja grāmatveža darbs nav pārāk kvalitatīvs, var tikt pieņemti pat ļoti kļūdaini lēmumi. Turklāt bieži vien uzņēmējs, pērkot ārpakalpojumu, pat nezina, kas viņu gaida. Īpaši aktuāls šis jautājums ir uzņēmējiem iesācējiem,” saka LTRK valdes priekšsēdētājs. Viņš atzīst, ka šobrīd tirgū ir pieejami plaša diapazona grāmatveži atalgojuma un arī kvalitātes ziņā, un piebilst – ir svarīgi, lai šis pakalpojuma līmenis vienmēr būtu pietiekami augsts. Vienlaikus J. Endziņš pauž arī bažas, ka, ieviešot grāmatvežiem lielākas kvalitātes prasības, varētu samazināties šā pakalpojuma sniedzēju skaits un tādējādi pieaugt tā atalgojums, kas vairs nav pievilcīgi no mazo uzņēmēju skatpunkta. “Skaidrs, ka grāmatvežu pakalpojumu cenas palielināšanās būtu nepatīkama blakne,” piebilst J. Endziņš.