Pagājušā gada pirmajam pusgadam noslēdzoties, investori bija piesardzīgi visās jomās, tai skaitā komercīpašumu tirgū, taču līdz gada beigām investīciju aktivitāte pārsniedza 2019. gada rādītājus. Neskatoties uz joprojām esošajām neskaidrībām par pandēmijas tālāku attīstību, investoru noskaņojums vērtējams kā pozitīvs.