Konkurences padome (KP) noslēdza tirgus uzraudzību par konkurenci ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā laika posmā no 2018. līdz 2022.gadam, vienlaicīgi iezīmējot tendences arī 2023.gadā. Tirgus uzraudzībā tika secināts, ka kopumā Latvijā konkurence starp mazumtirdzniecības ķēdēm pastāv, taču atsevišķās Rīgas apkaimēs konkurence ir ierobežota un tā būtu veicināma.

Būtiskas izmaiņas tirgū iezīmēja “LIDL” zīmola ienākšana Latvijas tirgū 2021.gadā, veidojot konkurenci tādiem tirgus spēlētājiem kā “RIMI” un “MAXIMA”.

Tirgus struktūra

Pēc 2017.gada savas tirgus pozīcijas Latvijas tirgū nostiprināja “RIMI” un “MAXIMA”, ko ietekmēja arī “Prisma Latvija” lēmums pamest Latvijas tirgu, tādējādi atstājot brīvu vietu vairākos multifunkcionālajos iepirkšanās centros. “RIMI” un “MAXIMA” 2018.gadā sāka paplašināt savu darbību arī mazo veikalu (Express veikalu) sektorā, tādējādi saasinot konkurenci tieši lokālā teritorijā. Savukārt Covid-19 krīzes laikā patērētāji aktīvi sāka izmantot e-veikalu priekšrocības. Abu divu lielāko mazumtirdzniecības ķēžu kopējā tirgus daļa 2022.gadā būtiski samazinājās tirgus struktūras izmaiņu dēļ, kopā veidojot ap 50%.

Tirgus koncentrācijas rādītājs no 2018. līdz 2021. adam ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū pārsniedza 1800 robežvērtību gadā, kas norādīja, ka tirgus struktūra bija augsti koncentrēta, taču no 2022.gada, kad Latvijas tirgū darbību paplašināja jaunienākušais tirgus dalībnieks “LIDL”, tirgus koncentrācija būtiski samazinājās līdz vidējas koncentrācijas tirgum.

2022.gadā “LIDL” tirgus daļas bija robežās no 10-15%. Jaunā tirgus dalībnieka ietekmē pārējās mazumtirdzniecības ķēdes bija spiestas pastiprināti domāt par savu pastāvīgo patērētāju noturēšanu, veicot dažādus preču veicināšanas pasākumus, atbalsta pasākumus un palielinot budžetu reklāmām un mārketinga pasākumiem. “LIDL” ietekmi visspēcīgāk izjūt tieši tās mazumtirdzniecības ķēdes, kas atrodas “LIDL” veikalu tuvumā.

Vienlaikus nelielie mazumtirgotāji, tas ir, iepirkumu grupas, kuru tirgus daļas nepārsniedz 10% no tirgus, lai palielinātu savu konkurētspēju attiecībā pret lielajiem tirgus spēlētājiem, laika periodā no 2018. līdz 2022.gadam aktīvi konsolidējas.