Lasītājs jautā: Vai darba devējam jāsaglabā darba vieta darbiniekam, kurš atrodas militārajā dienestā? Vai pastāv kādas atšķirības regulējumā atkarībā no tā, vai darbinieks iesaukts dienestā vai pieteicies tam brīvprātīgi?