Vaicā lasītājs: Darbinieks slimības dēļ ir paņēmis darbnespējas lapu, uz telefona zvaniem neatbild un ar darba devēju nekontaktējas. Atbrīvošanas no darba gadījumā viņam darbnespējas lapu neapmaksās, kā arī, iespējams, tas var būt iemesls sūdzībai Valsts darba inspekcijā. Vai ir likumīgs pamats darbinieku no darba atbrīvot trešajā dienā, vai tomēr jāgaida, kad darbinieks atgriezīsies darbā un beigsies uzteikuma termiņš, ja darbinieks nav iesniedzis rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzteikuma termiņā neieskaitīt pārejošas darbnespējas laiku?