Viena no beidzamā laika karstākajām tēmām biznesa vidē ir ilgtspējīga attīstība, kura bieži vien tiek apzīmēta kā vides ietekmes, sociālās labklājības un pārvaldības principu ievērošana jeb ESG (Environment, Social, Governance). Rakstā pievērsīsim uzmanību pirmajam ESG principam – vides ietekmei. Ko tas praktiski nozīmē uzņēmējiem?

Jāteic, viens no veidiem, kā mazināt savu ietekmi uz vidi, ir optimizēt resursu patēriņu, samazinot patērēto energoresursu un ūdens daudzumu, kā arī CO2 emisijas. Ir dažādi tehniskie rīki, kurus var izmantot, veicot šos aprēķinus. Tas, bez šaubām, ir svarīgs solis ceļā uz klimata neitralitāti, kur katra ieguldījums ir būtisks. Taču šajā rakstā apskatīsim citu veidu, kā samazināt ietekmi uz vidi. Šis ceļš ne tikai prasa lielākus resursus, spēju paraudzīties uz pašreizējo biznesu no citas perspektīvas, jaunas stratēģijas izstrādi, bet arī vienlaikus paver jaunas iespējas. Un te nonākam pie termina "aprites ekonomika". Par tās nozīmi un iespēju īstenot aprites ekonomikas principus biznesā stāstīsim tālāk.

Aprites ekonomika

Aprites ekonomika ir viens no pamatprincipiem, kas varētu atbalstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) izvirzīto ilgtspējas mērķu (Sustainable Development Goals) sasniegšanu, lai pietuvotos klimata neitralitātes mērķiem līdz 2050. gadam. Lai notiktu pāreja uz aprites ekonomiku, nepieciešams resursu lietošanas samazinājums, produktu dzīvescikla pagarinājums, atkārtota un dalīta lietošana, pārstrāde. Protams, būtiski ir rast atbildi uz jautājumu: kā īstenot pašreizējo biznesu pāreju uz aprites ekonomiku?

Vispirms noskaidrosim, ko nozīmē aprites ekonomika. Saskaņā ar "Swedbank" ilgtspējas ziņojumu (2021) aprites ekonomika tiecas maksimizēt preces vērtību tās lietošanas laikā, kā arī pēc preces dzīves cikla, izmantojot tās komponentus jaunu produktu radīšanā. Tādējādi uzņēmējiem būtu jāpārdomā līdzšinējās stratēģijas un jāpāriet no lineārās ekonomikas uz aprites ekonomiku.