Atbildīga pārvaldība ir viens no uzņēmuma attīstības pamatnoteikumiem. Tas parāda uzņēmuma rūpes par pārskatāmiem un godīgiem procesiem. Aizsāktās rakstu sērijas par ilgtspēju noslēgumā apskatām atbildīgu pārvaldību kā ilgtspējas ticamības pamatu.

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kādus aspektus ietver uzņēmuma pārvaldība un kādi ir tās riski un iespējas
  • Ko nosaka Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti, kāds ir to mērķis un kāda būtiska informācija jāatklāj
  • Kādi pārvaldības faktori ļauj pārbaudīt uzņēmuma politikas īstenošanu un kāpēc tie jāatklāj ilgtspējas ziņojumā
  • Kāds ir likumprojekta “Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums” mērķis un kāpēc tas nepieciešams
  • Kas ir biznesa ētika, kādēļ tā ir svarīga ilgtspējīgā pārvaldīšanā un kas jāņem vērā uzņēmējam