Slavenie britu zinātnieki ir atklājuši, ka 85% projektu nesasniedz plānotos mērķus, neiekļaujas budžetā vai arī nenorit tā, kā plānots. Tas gan nav nekāds joks. Arī citu valstu pētnieki ir nonākuši pie līdzīgiem secinājumiem. Ja viņiem patiešām ir taisnība, tad arī jūsu projekts ir apdraudēts!

Termins "projekts" un tā interpretācijas

Terminu "projekts" bieži lieto uzņēmumos, organizācijās un arī mācību iestādēs. Tomēr interpretācijas, kas ar "projektu" tiek domāts, var būt krietni atšķirīgas.

Tradicionālajā vadības praksē par projektu tiek dēvēts unikāls, īpaši plānots aktivitāšu kopums ar mērķi radīt kādu jaunu materiālu objektu, ieviest uzlabojumus procesā vai arī radīt izmaiņas darbu organizācijā. Tam ir arī vairākas papildu pazīmes, piemēram, pasūtītājs un projekta vadītājs, projekta plāns un projekta darba grupa, budžets un termiņš. No tā izriet, ka par projektu sauc pietiekami sarežģītu un arī svarīgu pasākumu kopumu vairāku nedēļu, mēnešu vai pat gadu garumā.

Dažos uzņēmumos par projektiem mēdz saukt arī visai standartizētu klientu pasūtījumu izpildi vai kādas produkta partijas saražošanu atbilstoši noteiktajai specifikācijai, ko var izpildīt dažu dienu laikā. Šeit par projektu vadītāju tiek saukts darbinieks, ko citur dēvētu par klientu apkalpošanas speciālistu vai pārdevēju.