Fizikā, matemātikā, inženierzinātnēs plaši tiek lietotas dažādas formulas un teorēmas. Arī uzņēmējdarbības jomā tiek definēti dažādi likumi un principi, tomēr tie ne vienmēr garantē vienu un to pašu iznākumu. Tieši tāda ir atšķirība starp eksaktajām un sociālajām zinātnēm. Bet varbūt ir kādi dabas likumi un sakarības, kas varētu būt noderīgi arī biznesā?

Dabas zinību un biznesa mācību atšķirība

Formulas un teorēmas, ko lieto fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs un citās precīzajās jeb eksaktajās zinātnēs, visbiežāk ir iegūtas ilgstošu novērojumu un pierādījumu ceļā. Dažus no šiem procesiem vērojām un pētījām jau skolā – kā klucītis slīd pa virsmu, kā bumbiņas lido gaisā, kā sasalst, izkūst vai iztvaiko ūdens. Zinātnieki veic daudzus eksperimentus, izdara mērījumus, tad tiek veikti aprēķini un meklētas sakarības starp iegūtajiem rezultātiem. Atkārtojot mērījumus un aprēķinus vairākas reizes, tiek apstiprinātas vai noradītas hipotēzes, pierādītas vai apgāztas teorēmas. Bez tam, dabas zinātnēs ir svarīgi, lai eksperimentiem un mērījumiem vienmēr tiktu radīti vienādi apstākļi.