Kas atšķir dizaina ziņā attīstītākus uzņēmumus no mazāk attīstītiem, un kā tie ar dizaina palīdzību veicina uzņēmējdarbību? Viss ir atkarīgs no dizaina lomas uzņēmumā.

Zemākajā dizaina brieduma līmenī dizaineru darbs un atbildība robežojas ar dizaina ekrānu izveidi. Dizaina uzmanības centrā ir īstermiņa mērķis – kā padarīt produktu vai iepakojumu skaistāku. Tas atrodas uzņēmējdarbības perifērijā, bet tā loma uzņēmumā nav saistīta ar galvenajiem uzņēmējdarbības procesiem. Dizaineru ieteikumi un idejas uzņēmumā bieži vien nav pārlieku svarīgas, un pastāv neatbilstība starp to, ko produktu dizaineri rada, un to, ko izstrādātāji veido.

Uzņēmumos ar augstāko dizaina brieduma līmeni dizains ir uzņēmējdarbības stratēģijas elements. Produktu dizaina mērķis ir risināt uzņēmuma un klientu problēmas. Šāds domāšanas veids rada ilgtermiņa priekšrocības, jo dizains tiek veidots, lai sniegtu klientiem vērtību, nevis tikai uzlabotu produkta vai iepakojuma izskatu. Šajos uzņēmumos dizaineru atbildība un ietekme ir daudz plašāka, un viņu darbība ir tieši saistīta ar stratēģiskajiem procesiem. Produktu dizains ir uzņēmējdarbības centrā.

Vienīgais veids, kā virzīt uzņēmumu uz augstāko dizaina brieduma līmeni, ir izprast dizaina nozīmīgumu un pārvietot to uz biznesa stratēģijas līmeni. To spēj uzņēmuma komandas, kas sadarbojas, integrē šo pieeju un veic izpētes.

Kā attīstīt uzņēmuma dizaina briedumu?

Nenobrieduši uzņēmumi galvenokārt koncentrējas uz redzamajiem dizaina aspektiem, piemēram, digitālo produktu ekrāniem, reklāmas dizainu un citiem mārketinga līdzekļiem. Lai panāktu progresu, komandām ir jāsadarbojas, uzsverot, ka dizains sniedzas tālāk par vizuālo noformējumu, lai paaugstinātu dizaina vērtību un ietekmi visos līmeņos.

1.solis – spēku apvienošana

Svarīgi uzņēmumā veicināt sadarbības kultūru, nojaucot sienu starp dizaineriem un citām nodaļām, piemēram, mārketinga, inženieru un produktu vadības. Organizējiet dizaina apmācības, apvienojot dažādu nodaļu komandas, lai tās sadarbotos reālu biznesa problēmu risināšanā, izmantojot dizaina domāšanas metodes un veicinot kopīgu izpratni par dizaina principiem un metodoloģijām. Tas palīdz saskaņot dažādu nodaļu darbību, lai panāktu vienotu dizaina valodu un pieeju.