Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi bieži vien tiek dēvēti par Latvijas un arī Eiropas dzinējspēkiem, kas rada darbavietas, veicina ekonomikas izaugsmi un nodrošina vispārēju sociālo un aktivitātes stabilitāti. Bet kā ir ar šo uzņēmumu tirgus spēlētāju zinātprasmēm, spēju un iespējām apsvērt un realizēt digitālās transformācijas procesus dažādās industrijās, kā arī – kas ir lielākie šķēršļi ceļā uz moderniem risinājumiem?

Digitālā transformācija ir neizbēgama

Jau no šī gadsimta sākuma vārds digitalizācija bija un joprojām ir viens no atslēgas vārdiem, kas raksturo pakalpojumu un ražošanas automatizāciju, tehnoloģiju ieviešanu u.c. darbības, ko veic pati organizācija ar mērķi celt vērtību, paaugstināt klientu pieredzes apmierinātību un būt efektīvākiem ikdienas procesos. 

Vārds digitālā transformācija var tikt uztverts kā sinonīms digitalizācijai, bet precīzāk – tas ir digitālo tehnoloģiju izpētes, apsvēršanas un ieviešanas process, lai radītu jaunas un pārveidotu esošās darbības organizācijā, lai tā atbilstu mūsdienu tirgus apstākļiem un augstajām prasībām no klientu puses. Praktiski to dzīvē jūtam kā tiešsaistes tehnoloģiju, attālinātas pasūtījumu iespējas, automatizētas darbības uzskaitē un produkta izveidē, kas samazina cilvēka kļūdas un jebkuras citas atkarības iespēju. Ir arī daudzi citi piemēri, kas, nenoliedzami, ir atslēga uz zemākām izmaksām, produktivitāti un ikdienas darbības ātrumu pasūtījumu izpildē un vērtības piegādāšanā.