Šogad mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) atkal ir iespēja saņemt Eiropas Savienības (ES) MVU fonda finansiālu atbalstu intelektuālā īpašuma priekšizpētei un aizsardzībai, kā arī konfliktu risināšanas stratēģijai. Kas var pieteikties šim atbalstam un kādi ir nosacījumi finansējuma saņemšanai?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir intelektuālais īpašums un kāpēc to aizsargāt
  • Kāpēc intelektuālais īpašums tiek uzskatīts par nemateriālo vērtību
  • Kāds atbalsts 2024.gadā pieejams intelektuālā īpašuma jomā
  • Kas ir priekšizpēte un analīdze jeb IP Scan, kāpēc tā nepieciešama un kāds atbalsts tai pieejams
  • Kāds atbalsts pieejams preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas nodevas apmaksai
  • Kas ir finansiālais atbalsts konfliktu situāciju izpētei, kā to saņemt
  • Kāds ir granta saņemšanas un apgūšanas process