Arvien aktuālāks kļūst jautājums par ilgtspējīgu sadarbību komersantu starpā. Šī jautājuma nonākšanu dienaskārtībā diktē galvenokārt Eiropas Savienības līmenī pieņemtais priekšlikums direktīvai par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju.

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kas paredzēts direktīvā par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju.
  • Uz kuriem uzņēmumiem un kā attieksies direktīvas prasības
  • Ar kādām sekām jārēķinās, ja direktīvas prasības netiks ievērotas
  • Kā sagatavoties direktīvas ieviešanai uzņēmumā
  • Kā arī praktiskus padomus, kā identificēt un novērtēt cilvēkresursu un vides riskus