Iekšējās kontroles sistēma ir jebkuras labi pārvaldītas organizācijas būtiska sastāvdaļa. Tā palīdz identificēt un novērst ievainojamības un vājās vietas organizācijas procesos, tādējādi pasargājot no krāpšanas, kļūdām un citiem iespējamiem draudiem. Tās mērķis ir nodrošināt organizācijas darbības efektivitāti, pārskatu un atskaišu ticamību, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem. Kā izveidot efektīvu iekšējās kontroles sistēmu?

Raksta līdzautore: Līga Nagle, SIA “Audita Akadēmija” valdes locekle

Lai iekšējās kontroles sistēmu izveidotu, var tikt piemērota labā prakse. Apskatīsim iekšējās kontroles sistēmas modeli COSO (the committee of sponsoring organizations of the treadway commission), kas visaptveroši apraksta iekšējās kontroles sistēmas būtību un tās veidojošos elementus.

COSO modelī ir noteikti pieci galvenie elementi, kuriem jābūt efektīvā iekšējās kontroles sistēmā:

  • kontroles vide;
  • risku novērtēšana;
  • kontroles jeb kontroles darbības;
  • informācija un komunikācija;
  • uzraudzība.