Karteļi jeb konkurentu aizliegtas vienošanās par cenu, klientu un tirgus sadali, dalības noteikumiem iepirkumos, kā arī citiem nosacījumiem joprojām ir izplatītākais pārkāpums konkurences tiesībās. Saskaņā ar 2023.gada grozījumiem Publisko iepirkumu likumā šobrīd pasūtītājam ir pienākums vērsties Konkurences padomē (KP), lai saņemtu tās viedokli, ja iepirkuma norisē tiek konstatētas aizliegtas vienošanās pazīmes. Kā KP izvērtē iespējamo aizliegto vienošanos?

Korupcijas pazīmju un konkurences tiesību mijiedarbība

KP, konstatējot aizliegtas vienošanās publiskajos iepirkumos, atsevišķās izpētēs novēro korupcijas pazīmju un konkurences tiesību mijiedarbību. Tāpat citas kompetentās tiesību aizsardzības iestādes, piemēram, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), atklājot korupcijas izpausmes publiskajos iepirkumos, nereti saskata aizliegtas vienošanās pārkāpuma pazīmes, par kurām attiecīgi ziņo KP.

Līdz šim praksē bijuši vairāki gadījumi, kad KNAB sniedzis informāciju KP par iespējamām aizliegtas vienošanās norādēm. “Energobūvnieku karteļa” lieta, valsts akciju sabiedrības (VAS) “Latvijas dzelzceļš” cenu aptaujas kartelis, “Būvnieku karteļa” lieta, kā arī “Ceļu būves kartelis” – tie ir tikai daži piemēri.

Publiskajos iepirkumos aizliegtas vienošanās var izpausties dažādi – konkurentiem vienojoties par dalību iepirkumos vai darbības noteikumiem, iesniedzot “aizsega” piedāvājumus vai arī neiesniedzot piedāvājumus noteiktos iepirkumos, kā arī savstarpēji vienojoties un sadalot tirgu, objektus vai pasūtītājus.

Vienlaikus KP vienmēr vērtē arī pasūtītāja lomu. Līdz šim KP praksē ir bijuši vairāki gadījumi, kad, saskatot pasūtītāja pretlikumīgās darbības, KP ziņojusi par tām gan KNAB, gan Eiropas Prokuratūrai (EPPO). Piemēram, privātā pasūtītāja karteļa lietā aizliegta vienošanās tika konstatēta privātā pasūtītāja iepirkuma ietvaros, kur tika vienlaikus iegūta informācija arī par pasūtītāja pretlikumīgām darbībām, prettiesiski apgūstot Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu. Rezultātā EPPO ierosināja kriminālprocesu un atbildīgās personas tika sauktas pie kriminālatbildības par krāpšanu lielā apmērā, kas izdarīta organizētā grupā.