Pandēmija mainījusi ierasto darba vidi, liekot pāriet uz attālinātiem darba apstākļiem. Var teikt, ka esam piedzīvojuši vēsturisku mirkli, kas mainījis uzņēmuma vadības stratēģiju un organizācijas kultūru. Kā nekad agrāk aktualizējies jautājums par uzticēšanos komandā, strādājot no mājām. Kādas ir priekšrocības un trūkumi attālinātajā darbā un kas jāņem vērā?

Jaunākie pētījumi pasaulē liecina: darbinieku mainība uzņēmumos, kas piedāvā attālināta darba iespējas, ir krietni zemāka. Vairākos avotos ir sniegta informācija, ka attālināta darba organizācija var samazināt darbinieku mainību līdz pat 25%. Lielā mērā šo pozitīvo procentuālo kadru mainības samazinājumu ir veicinājušas mazāk traucējošas attiecības starp kolēģiem.