Latviešu dzejnieks Rainis ne velti mums teicis: pastāvēs, kas pārvērtīsies. Ja runājam par pārmaiņām kopumā, tās jāiedala divos blokos – globālajā un lokālajā. Skatoties uz valsti un uzņēmējdarbību, tās abas globāli ietekmē, piemēram, klimata pārmaiņas, kopējā digitalizācija, resursu sadārdzināšanās un populācijas palielināšanās. Savukārt lokālās pārmaiņas ir, piemēram, likumdošanas pielāgošana mūsdienām, slikts ražas gads vai reāla palīdzība tiem, kas sastapušies ar krīzi pandēmijā.