Kultūras pieminekļi ir objekti, kas ir aizsargājami arī tad, ja atrodas privātā teritorijā. Ikvienam vajadzētu būt informētam par to, kā pret tiem izturēties un kā tos saglabāt, nepārkāpjot noteiktās prasības. Kā rīkoties, ja īpašumā atrodas kultūras mantojums?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kā nosaka objekta atbilstību kultūras pieminekļa statusam un kādus objektus par tādiem atzīst
  • Kas ir būvētais kultūras mantojums un kas to veido
  • Kas ir valsts aizsargājamais kultūras mantojums un kas tajā ietilpst
  • Kā apsaimniekot un izmantot kultūras pieminekli
  • Kā un kādos gadījumos drīkst pārbūvēt vai atjaunot kultūras pieminekli